همه چیز درباره ویروس کرونا

.

کورونا ویروس چیست؟
Coronaviruses خانواده بزرگی از ویروس ها  هستندکه به دلیل داشتن سویه هایی شناخته شده، باعث بیماری های احتمالی کشنده در پستانداران و پرندگان می شود مورد توجه قرار گرفته است. در انسان کورونا ویروس ها معمولاً از طریق قطرات مایعات موجود در هوا( عطسه، سرفه ) پخش می شوند.

در دهه۱۹۶۰ که جزییات بیشتری برای اولین بار از این ویروس شناخته شد، نام این ویروس کورونا نامیده شد.علت این نام گذاری بخاطر حضور پروتیین های موجود در سطح ویروس است که شکلی مانند تاج به ویروس می دهد.

در خانواده کورونا ویروس، ۴ جنس اصلی وجود دارد که با نام های Alphacoronavirus,، Betacoronavirus .Gammacoronavirus, Deltacoronavirusشناخته می شوند.

در انسان کورونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که موجب بیماری هایی همچون یک سرما خوردگی معمولی تا سندروم تنفسی خاورمیانه و سارس می شوند. برخی از سویه های نادر اما قابل توجه، از جمله ویروس ووهان (۲۰۱۹-nCoV)، و ویروس هایی که مسئول سندرم حاد تنفسی حاد (SARS) و سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS) هستند، می توانند باعث مرگ در انسان شوند.

کورونا ویروس سندروم تنفسی خاورمیانه MERS-CoVبه عنوان عامل ایجاد عفونت شدید دستگاه تنفسی تحتانی در انسان، یک تهدید جهانی مخصوصاً در کشورهای حاشیه خلیج فارس محسوب می شود. از زمان کشف این ویروس در سال، ۲۰۱۲بیش از ۱۸۰۰نفر در ۲۷کشور جهان تحت تأثیر عفونت ناشی از این ویروس قرارگرفته اند که از این تعداد، بیش از ۶۰۰ مورد مرگ گزارش شده است.

سندروم تنفسی خاورمیانه، نوعی بیماری تنفسی ویروسی است که توسط یک کوروناویروس ایجاد می شود و اولین بار در سال ۲۰۱۲در عربستان سعودی شناسایی شد. این کوروناویروس ازلحاظ فیلوژنتیکی به همان جنسی تعلق دارد که ویروس سارس در آن واقع است. برخلاف کوروناویروس های شناخته شده دیگر، هر دو ویروس مرس و سارس باعث التهاب دستگاه تنفسی فوقانی شده و سپس دستگاه تنفسی تحتانی را تحت تأثیر قرار می دهند که در بیشتر موارد منجر به آسیب ریوی کشنده و مرگ می شود. متوسط دوره کمون بیماری، یعنی حد فاصل زمانی بین مواجهه شخص با ویروس عفونی تا شروع علائم در حدود ۵-۷روز (با دامنه ۲-۱۴روز) است.

نوع جدید کورونا ویروس، سویه جدیدی در این خانواده است که قبلا در انسان شناخته نشده بوده است. این خانواده از ویروس ها باعث ایجاد بیماری های مشترک بین انسان و حیوان می شوند.

coronavirus تازه شناسایی شده به نام ۲۰۱۹-nCoV در چین رواج یافته است و اکنون به چندین کشور دیگر نیز رسیده است.

منشا کورونا ویروس جدید از کجاست؟
از آنجایی که این ویروس برای اولین بار در شهر ووهان(Wuhan) در افرادی که از یک مرکز فروش محلی غذاهای دریایی و حیوانات بازدید کرده بودند (به نام بازار غذاهای دریایی Huanan) ظاهر شده است، مقامات فقط می توانند بگویند که احتمالاً این ویروس از حیوان به انسان منتقل شده است.

در مطالعات جدید، محققان توالی ژنتیکی این ویروس را با توالی ژنتیکی ویروس هایی که درکتابخانه ژنی وجود داشته است مقایسه کرده اند و دریافتند که توالی ژنتیکی این ویروس شباهت زیادی به توالی ویروس هایی که خفاش را آلوده می کنند داشته است. میزان شباهت توالی ژتیکی ۸۸% گزارش شده است. براساس این نتایج ، محققان اعلام کردند که احتمالاً این ویروس کورونای جدید( ۲۰۱۹-nCoV ) از  خفاش ها سرچشمه گرفته است. با این حال ، هیچ خفاشی در بازار غذاهای دریایی Huanan فروخته نشده است ،این حالت نشان می دهد که حیوان دیگری هنوز شناسایی نشده است ،که به عنوان جهت انتقال ویروس به انسان عمل کند. بر اساس شواهد قبلی و مطالعه مارهایی را که در بازار غذاهای دریایی Huanan فروخته می شدند، اعلام شد که این مار ها می توانند  به عنوان منبع احتمالی ۲۰۱۹-nCoVباشند. با این حال، برخی از کارشناسان با انتقاد از این مطالعه، گفتند که هنوز مشخص نیست که آیا کورونا ویروس می تواند مارها را آلوده کنند یا خیر؟

علائم کورونا ویروس
کورونا ویروس ها می توانند علائم مختلفی را در حیوانات مختلف ایجاد کنند.

در انسان علائم شایع عفونت شامل علائم تنفسی، تب، سرفه، تنگی نفس و مشکلات تنفسی می باشد. در موارد شدیدتر، عفونت می تواند باعث ایجاد ذات الریه، سندرم حاد تنفسی شدید، نارسایی کلیه و حتی مرگ شود.

علائم کورونا ویروس جدید شامل تب، سرفه و دشواری در تنفس است.

تخمین زده می شود که علائم ممکن است به محض دو روز تا ۱۴ روز پس از مواجهه ظاهر شود. طبق مطالعاتی که توسط  (NEJM (The New England Journal of Medicine در ۲۹ ژانویه منتشر شد، تخمین زده می شود که به طور متوسط، مردم حدود پنج روز پس از آلودگی علائم خود را نشان می دهند.