دوش و چشم شوی

دیبا تجهیز پرنیان

دوش و چشم شوی

دوش و چشم شوی

دوش و چشم شوی اضطراری 
وسیله ای که مناسب برای شست و شو و آب کشی با سرعت زیاد که در آزمایشگاه ها کاربردفراوانی دارد.
از جمله کاربرد های مهم این ابزار کم کردن میزان قابل توجهی از عارضه های حاصل از تماس مستقیم با موادی که خاصیت خورندگی دارند و یا سوازنندگی 
کاربرد دیگر دوش اضطراری در محیط های کاری است که بدن فرد با مواد بسیار خطرناک و سمی در تماس باشد.
کاربرد چشم شوی اضطراری هم در مشاغلی که مواد خطرناک و سمی ممکن است با چشم فرد تماس داشته باشد 
متاسفانه با وجود طراحی دستگاه هایی با ایمنی بالا و همچی نکات ایمنی اما هنوز هم برای افرادی که با مواد شیمیایی سرو کار دارند حوادثی رخ میدهد که این دستگاه های چشم شوی و دوش ها میتوانند صدمات حاصله را کاهش دهند.