دیبا تجهیز پرنیان

سکوبندی آزمایشگاهی

admin - 2/18/1397 تعداد مشاهدات 1

سکوبندی آزمایشگاهی

سکوبندی آزمایشگاهی به معنی استفاده از کالا هایی به منظور کمک به انجام آزمایش ها در آزمایشگاه است و در همان حین سختی های محیط کار آزمایشگاهی را تحمل کنند. آزمایشگاه ها ممکن است دارای چندین قطعه ی مختلف به منظور استفاده در سکوبندی آزمایشگاهی باشند که برای پشتیبانی از عملکرد های مختلف به کار گرفته می شوند.

سکوبندی آزمایشگاهی به معنی استفاده از کالا هایی به منظور کمک به انجام آزمایش ها در آزمایشگاه است و در همان حین سختی های محیط کار آزمایشگاهی را تحمل کنند. آزمایشگاه ها ممکن است دارای چندین قطعه ی مختلف به منظور استفاده در سکوبندی آزمایشگاهی باشند که برای پشتیبانی از عملکرد های مختلف به کار گرفته می شوند.
انواع لوازم به کار برده شده به منظور سکوبندی آزمایشگاهی
میز های آزمایشگاهی
میز های آزمایشگاهی که در تمامی انواع مختلف آزمایشگاه ها حاضر هستند بخشی مهمی از هر آزمایشگاه به شمار می روند . این میز های طویل سکوبندی آزمایشگاهی را که روی آن اکثر آزمایش ها صورت می گیرد را شکل می دهند . به دنبال انجام آزمایش ها روی آن ها ، مهم است که موادی در ساخت این میز ها به کار گرفته شود که با مواد شیمیایی خاصی روکش گذاری شده باشند و مقاوم به فرسایش و خوردگی باشند . این مواد باید مقاوم به آتش در صورت بروز آتش در آزمایشگاه باشند .
کابینت های عمومی
بر خلاف کابینت های حقوقی ، از این کابینت ها به منظور نگه داری تجهیزات عمومی آزمایشگاه که در طول آزمایش ها به کار گرفته می شوند استفاده می شود . بعضی از کابینت های عمومی ممکن است ترجیحا کوتاه باشند و بنابراین به منظور میز های آزمایشگاهی به کار گرفته شوند .
کابینت های شیمیایی
همان طور که نام آن ها اشاره دارد ، کابینت های شیمیایی برای نگه داری مواد شیمیایی خطرناک ، خورنده ، فراری استفاده می شوند که در محیط باز نمی توان آن ها را نگه داری کرد چون برای محیط خطرناک می باشند . کابینت های شیمیایی به شکل خاصی طراحی شده اند تا بتوانند مطابق با نیاز های موقعیت مورد نظر باشند . به عنوان مثال ، کابینت شیمیایی باید بتواند جلوی خوردگی های شیمیایی در کابینت را بگیرد و هم چنین مقاوم به فرسایش و خوردگی و آتش باشد . آن ها می توانند دارای طبقه هایی برای نگه داری امن مواد شیمیایی به شکل منظم باشند .
سطوح کاری – مواد
انتخاب مواد قرار گیرنده روی سکوبندی آزمایشگاهی بستگی خاصی به نوع ملزومات آزمایش ( مواد بررسی شونده ، مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، روش های کار ، قوانین ) دارد . به عنوان مثال در آزمایشگاه هایی که باید اصول بهداشتی بسیار رعایت شود ( پاتولوژی ، آزمایشگاه بررسی غذا ) اغلب اوقات از فولاد ضد زنگ به منظور ماده ی سکوبندی آزمایشگاهی استفاده می شود . گرچه در آزمایشگاه های دارای بار مکانیکی و شیمیایی بالا ، استفاده از سرامیک صنعتی مفید می باشد .
ملزومات برای سطوح کار ، در ارتباط با :
مقاومت شیمیایی ( بسیار کم ، اندک ، متوسط ، بالا)
مقاومت رطوبتی ( ظرفیت متورم شدن )
مقاومت آتش / انعطاف پذیری دمایی
اصول بهداشتی / پاک سازی آلودگی
مقاومت مکانیکی ( ضد خراش ، ضد ضربه)
نگه داری ساده